ESET nimetati põhitegijaks kahes Endpoint Security IDC MarketScape’i tööjaamade turvalisuse aruandes

Oleme ESETis pühendunud igas suuruses ettevõtete kaitsmisele ning neile ja meie MSP-partneritele tipptasemel kaasaegse tööjaama turbe tagamisele.

Ülemaailmne küberturbe liider ESET nimetati põhitegijaks kahes IDC MarketScape’i aruandes – Worldwide Modern Endpoint Security Enterprise 2021 pakkujate aruandes (dok #US48306021, november 2021) ja Worldwide Modern Endpoint Security SMB 2021 pakkujate aruander (dok #US48304721, November 2021). Aruannetes hinnatakse pakkujate tööjaamade turbepakkumisi väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtete turgudel.

Kasutades turuliidri, osalejate ja lõppkasutajatega tehtud uuringuid ja intervjuusid on IDC MarketScape tuntud selle poolest, et pakub erinevate pakkujate võimaluste osas põhjalikke kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tehnoloogiaturu hinnanguid. Kui võimaluste kategooria keskendub ettevõtte tänastele pakkumistele, siis strateegiate kategooria vaatleb, kuidas tagab müüja klientide vajadustele vastavuse kolme kuni viie aasta pärast.

Kaks aruannet keskenduvad tugeva kaasaaegse tööjaama kaitse olulisusele nii väikeste kui ka suurte organisatsioonide jaoks. Kaasaegsed tööjaama turbetooted kaitsevad personaalarvuteid küberrünnakute eest tuvastamis- ja reageerimismehhanismide kaudu. Üks kahest mehhanismist, tööjaama kaitseplatvorm (EPP), jõuab tuvastamisotsusteni ja algatab vastuseid reaalajas ja autonoomselt, ilma inimese osaluseta. Tööjaama tuvastamine ja reageerimine (EDR) on küberrünnakute, mis on rünnanud EPP-d, tuvastamise ja nende vastu reageerimise teine etapp. EDR-iga võib tuvastamisotsuseni jõudmiseks ja vastuste algatamiseks kuluv aeg ulatuda minutitest päevadeni, olenevalt ohu tõsidusest.

Mõlemas aruandes märgiti, et ESET reinvesteeris oma kasumi tarkvaraarendusse, põhiohtude uurimisse ja ohtude otsimisse, mis on oma toodete arendamise olulised valdkonnad. ESETit tunnustati ka kohalikus keeles pakutava toe eest. Esile tõsteti ESETi osalemist sõltumatutes EPP ja EDR hindamistes ja valmisolekut panna oma tooteid proovile, aga ka selle laiaulatuslikke ja natiivselt integreeritud tooteüleseid platvormilahendusi. Kliendid saavad kasu ka ettevõttesisest ohujahi teenustest ja ainulaadsetest ohuandmetest, mida see kogub ja analüüsib. Seda kõike on võimaldanud ESETi pidev enesetäiendamise püüdlus kogu oma ajaloo jooksul, jõuline uurimistöö, tehnoloogiapõhine kultuur ja stabiilne juhtpositsioon. 

ESETi ettevõtete segmendi direktor Pavol Balaj kommenteerib: „Oleme väga uhked, et meid nimetati meie tööjaama kaitse lahenduste eest IDC MarketScape’i raportis põhitegijaks. Kuna küberrünnakud on kaasaegsetele ettevõtetele üks kõige asjakohasemaid ohte, investeerime ESETis palju oma inimestesse ja tehnoloogiasse, et pakkuda lahendusi, mis tegelevad pidevalt areneva ohumaastikuga. Jätkame oma uuendusteed, et tagada oma klientidele ja partneritele kõrgeim võimalik kaitse.”

ESETi VKE ja MSP segmendidirektor Michal Jankech kommenteerib: “Oleme ESETis pühendunud igas suuruses ettevõtete kaitsmisele ning neile ja meie MSP-partneritele tipptasemel kaasaegse tööjaama turbe tagamisele. Oleme uhked selle üle, et meie jätkuv investeering klientidesse ja partneritesse, läbi meie pidevalt täiustatud teenuste ja lahenduste, on leidnud tunnustust ka väliselt.”

Lisateavet ESETi VKEdele mõeldud Endpoint Security pakkumise kohta, klikka siia, ja suurettevõtetele mõeldud pakkumiste osas, klikka siia.

IDC MarketScape’ist

IDC MarketScape’i pakkujate hindamismudel on loodud selleks, et anda ülevaade IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) tarnijate konkurentsivõimest turul. Uurimismetoodika kasutab ranget hindamismetoodikat, mis põhineb nii kvalitatiivsetel kui ka kvantitatiivsetel kriteeriumidel, mille tulemuseks on üks graafiline illustratsioon iga müüja positsiooni kohta turul. IDC MarketScape pakub selget raamistikku, milles saab sisukalt võrrelda IT- ja telekommunikatsioonimüüjate toote- ja teenusepakkumisi, võimalusi ja strateegiaid ning praeguseid ja tulevasi turuedu tegureid. Samuti annab raamistik tehnoloogia ostjatele 360-kraadise hinnangu praeguste ja tulevaste tarnijate tugevate ja nõrkade külgede osas.