Briti ICO avalikustas esmakordselt rahvusvahelise strateegia

Briti Information Commissioner’s Office (ICO) tuli välja rahvusvahelise strateegiaga, mille eesmärgiks on olla abiks suuremate rahvusvahelise andmeturbe küsimustega.

Tegu on ICO jaoks esimese sedasorti strateegiaga, mille eesmärgiks on tugevdada privaatsuse kaitset Ühendkuningriigis, võtta sihikule tulevase isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) seotud väljakutsed ja muutuvad tehnoloogiad.

Elizabeth Denham, ICO teabevolinik kommenteeris: “Kahtlemata seisame ka tulevikus silmitsi erinevate väljakutsetega, kuid meie eesmärgiks on olla selleks piisavalt ette valmistunud.”

“Meie rahvusvaheliste eesmärkide täitmist käsitleva kava koostamisel osalesid eksperdid üle kogu maailma, kes vaatasid üle meie prioriteedid ja nõustasid meid edasiste sammude teemal.”

Meie strateegilise fookuse neli alustala on:

  • Ühendkuningriigi peamiste prioriteetide tuvastamine GDPR-i kontekstis, seda eriti Euroopa Liidust lahkumist silmas pidades
  • ICO autoriteedi ja asjakohasuse tagamine muutuvate ja kasvavate tehnoloogiate kontekstis
  • Ühendkuningriigi andmekaitseseaduse vastavuse tagamine kõrgetele rahvusvahelistele standarditele
  • Euroopa Liiduga toimuva rahvusvahelise andmeside õigusliku kaitsemehhanismi selguse ja loogilisuse tagamine

Strateegia hõlmab ka lõiku kuninganna 2017. aasta kõnest, kus muuhulgas teatati uue andmekaitseseaduse tulekust, mis keskendub: “isikuandmete kaitse üldmääruse ja uue määruse rakendamisele […] ajal, mil kuulume veel Euroopa Liitu ning Ühendkuningriigi positsiooni kindlustamisele määral, et saaksime jagada andmeid turvaliselt Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste riikidega ka pärast Euroopa Liidust lahkumist.”

GDPR jõustub 25. mail, 2018. Olukorras, kus 52% ettevõtetest pole endiselt kindlad kuidas GDPR nende ettevõtet mõjutab ja ainult veerand kõigist ettevõtetest on üldse GDPR-i olemasolust teadlikud, on peamiseks probleemiks just üldine teadmatus.

Allikas: WeLiveSecurity