Organisatsioonid ei tee piisavalt andmete kuritarvitamise vältimiseks

Organisatsioonid peavad tegema rohkem, et mitte kogeda andmete kuritarvitamist, kuna paljud inimesed usuvad, et hetkel tehtavast ei piisa.

See on nii Internet Society värske raporti põhjal, mis leidis, et 59% kasutajatest teeks vastumeelselt tegemist firmaga, mis on langenud kompromiteerimise ohvriks.

Raport püüab igati rõhutada, kui suurt kahju võib andmete kuritarvitamine teha. See ei mõjuta negatiivselt ainult rünnatud organisatsiooni, vaid ka selle töötajaid ja tarbijaid.

Lisaks mõjutab see negatiivselt ka seda, kuidas inimesed tehnoloogiast mõtlevad. Raporti autori Michael Kende sõnul kannatavad seejuures enim usk internetti ja usaldus interneti vastu.

“ILMA USU JA USALDUSETA USALDAVAD ONLAINIS OLIJAD VÄIKSEMA TÕENÄOSUSEGA OMA ISIKLIKKU INFOT INTERNETTI NING NEILE, KES POLE VEEL ONLAINIS, ANNAB SEE PÕHJUSE OFFLAINI JÄÄDA.”

Ta lisas, et Internet Society visiooni kohaselt on internet igaühele igal pool.

“Usk internetti on selle visiooni tuumaks. Ilma usu ja usalduseta usaldavad onlainis olijad väiksema tõenäosusega oma isiklikku infot internetti ning neile, kes pole veel onlainis, annab see põhjuse offlaini jääda.”

Üks kõige huvitavamatest selles raportis tõstatatud probleemidest puudutab majandusteadlase ja Internet Society liikme Kende sõnul firmade näiliselt liiga vähest investeerimist infoturbesse.

Ta lisas, et kuigi paljud mõistavad andmete kuritarvitamise tõsidust, ei tee organisatsioonid kõike endast olenevat andmete kuritarvitamise juhtude vältimiseks.

Internet Society on praeguse olukorra muutmisele kaasa aitamiseks koostanud mõned soovitused selle kohta, mida saaks teha küberturbe jõupingutuste suurendamiseks.

Nende soovituste hulka kuuluvad järgmised meetmed: organisatsioonide vastutuse suurendamine seoses andmete kuritarvitamisega, infoturbe prioriteetseks muutmine ja kogu maailmas esinenud turbeintsidente puudutava olukorra läbipaistvamaks ja nende kohta käiva info kättesaadavamaks muutmine.

“Vähendamaks andmete kuritarvitamise ja seadmete kompromiteerimise võimalusi on vaja ajakohaseid turbesüsteeme, kasutatavat turvet ning teadlikkust sellest, kuidas ohtude ja sotsiaalse sahkerdamisega toime tulla,” kommenteeris Internet Society internetitehnoloogia peainsener Olaf Kolkman.

“Meie raport näitab, et koguni 93% kõikidest andmete kuritarvitamise juhtudest oleks saanud vältida, kui sobivad meetmed oleks olnud kasutusel.”

Üks selle aasta varasem uuring paljastas, et paljud infotehnoloogia professionaalid ei usu, et nad suudaks eduka ründe puhul andmeid kaitsta.

Allikas: WeLiveSecurity