Turbeprofessionaalid tunnevad väga suurt muret küberkuritegevuse ohu pärast

Uus küsitlus näitab, et turbeprofessionaalid on küberkuritegevuse ohu pärast mures rohkem, kui kunagi varem.

Black Hati konverentsi külastajate 2016. aasta küsitluse (mis viidi läbi teist korda) tulemused näitasid, et 72% küberasjatundjatest näeb ette vajadust tulla järgmisel aastal toime mõne mastaapse andmete kuritarvitamise juhtumiga.

Selline arvamus on kujunenud välja küberkuritegevuse ja eeskätt andmete kuritarvitamise juhtumite arvu kasvu tõttu.

Selle teadmise foonil on turbeprofessionaalide põhimureks nende käsutuses olevate ressursside nappus.

“SELLE KÜSITLUSE PÕHJAL SAAME EHK KÕIGE OLULISEMA JÄRELDUSENA VÄITA, ET SURVE TURBEPROFESSIONAALIDELE EI ANNA JÄRELE.”

Küsitlus näitas näiteks, et 74% vastajatest on veendunud, et neil napib personali, mis tähendab, et nad tunnevad, et pole piisavalt hästi varustatud oma organisatsiooni sobivaks kaitsmiseks.

Konkreetsetest küberohtudest rääkides tõusis sotsiaalne sahkerdamine esile suurima (43%) mureallikana.

Suhteliselt uuemate ohtude seas valmistab enim muret lunavara – 37% vastajaist ütles, et selle kasutamise kiire kasv viimase 12 kuu jooksul paneb muretsema.

“Selle küsitluse põhjal saame ehk kõige olulisema järeldusena väita, et surve turbeprofessionaalidele ei anna järele,” ütlesid autorid.

“Õigupoolest muutub see üha intensiivsemaks. Black Hati konverentsil osalejad väitsid peaaegu iga küsimuse ja kategooria puhul, et nende keskkonnad on sel aastal suuremas ohus, kui olid eelmisel aastal.”

Sellega seostub ka KPMG poolt hiljuti avaldatud uus, üha kasvavat küberkuritegevuse ohtu esile tõstev raport.

Igast kümnest küberturbe valdkonna juhtivtöötajast paljastas kaheksa, et tema organisatsioon on olnud ründe all.

Allikas: WeLiveSecurity