Kaudne kahju: miks teenusepakkujad peaks hoolima kliendi turbest

Me olime sellel aastal lunavaranimelise haiguse veel suurema leviku tunnistajateks. Selle “tuluvoo” kasumlikkuse kogemise järel kodukasutajate segmendis tungivad küberkurjategijad nüüd üha sügavamale ärikasutajate segmenti kõige haavatavamaid ohvreid otsides.

Viimastel kuudel on rünnatud uut, elutähtsaid teenuseid nagu tervishoiuteenuseid pakkuvat sektorit – dokumenteeritud on mitu väljapressimisega lõppenud andmete krüpteerimise juhtumit. Kurikuulus Hollywoodi presbüteri haigla juhtum demonstreerib, kuidas lunavararünde alla sattumine võib põhjustada nii otsest rahalist kahju (antud juhul oli kahju suuruseks 17 000 Ameerika Ühendriikide dollarit bitimüntides) kui kahjustada ka reputatsiooni.

Selle ründestsenaariumi korduva rakendamise järel kogu 2016. aasta jooksul võib oletada, et tervishoiusektor on alles küberkurjategijate esimene huviobjekt, millele järgnevad peagi tõenäoliselt ka muud ärisektorid. FBI prognoosi kohaselt kujuneb lunavara selle aasta lõpuks miljardilise (Ameerika Ühendriikide dollarites) aastakäibega kriminaalseks ettevõtmiseks.

Ent lunavara pole ainus küberoht, millega firmad peavad täna silmitsi seisma. ESET teatas näiteks just hiljuti Retefe-nimelisest pahavarast, mis ründas erinevate pankade kliente peamiselt Šveitsis, Austrias ja Ühendkuningriigis. Retefe püüdis pangakliente võltsitud või muudetud pangasaitidele ümber suunates omastada nende logimisandmeid pahatahtlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Vaatamata sellele, et haldusteenuse pakkujad ei pruugi olla selliste juhtumite puhul esmasteks sihtmärkideks, võivad sellised ründed neid tabada kaudselt kui pangandus- või tervishoiusektori klientidele IT-teenuste pakkujaid ja operaatoreid. Kogu pahavararünde tekitatud võimalik kahju ja laialdase IT-toe koormus langeb nende õlgadele ning nemad vastutavad seega ka probleemi lahendamise eest.

Hinnatud turbetarnija töökindlate ja usaldusväärsete turbelahenduste pakkumine võib olla just see, mis aitab haldusteenuse ja internetiteenuse pakkujatel arendada oma kaubamärki vastutustundliku partnerina, kes suudab tulla toime küberohtudega, kes on asjatundlik ning kes suudab pakkuda kõrge kvaliteediga teenuseid oma valdkonnas.

Külasta meie boksi B05 hallis 5 Mobiilse maailma kongressil Barcelonas, et saada rohkem teada 2016. aastal firmasid ähvardanud küberohtude ning selle kohta, mida ESET pakub nende tõkestamiseks. ESETi juhtiv teadur Juraj Malcho esineb ettekannetega neil ja ka muudel huvitavatel teemadel kogu ürituse jooksul.

Mobiilse maailma kongress toimub 27. veebruarist 2. märtsini 2017. aastal.

Allikas: WeLiveSecurity